Kansainvälinen naistenpäivä

8. maaliskuuta

Naisjärjestöt kaikkialla maailmassa viettävät kansainvälistä naistenpäivää 8. maaliskuuta. Kansainvälistä naistenpäivää vietetään myös YK:ssa ja monissa maissa se on pyhäpäivä. Kun naiset kaikilla mantereilla - usein erilaisin etnisin, kielellisin, kulttuurisin, taloudellisin ja poliittisin taustoin - kokoontuvat viettämään omaa päiväänsä, he voivat muistella ainakin 90 vuotta kestänyttä taistelua tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, rauhan ja kehityksen puolesta.

Kansainvälinen naistenpäivä on kertomus tavallisista naisista, jotka ovat luoneet historiaa. Päivä liittyy naisten vuosisatoja kestäneeseen taisteluun oikeudesta osallistua yhteiskuntaelämään tasavertaisesti miesten kanssa. Antiikin ajan Kreikassa Lysistrate johti naisten seksilakkoa, jonka tarkoituksena oli saada miehet lopettamaan sotiminen. Ranskan vallankumouksen aikana pariisilaiset naiset marssivat Versailles'hin vaatimaan yleistä äänioikeutta taisteluhuudoin "vapaus,veljeys, tasa-arvoisuus."

Ajatus kansainvälisen naistenpäivän vietosta syntyi alunperin vuosisadan vaihteessa, joka teollistuneissa maissa oli ekspansion, yhteiskunnallisen levottomuuden, suuren väestönlisäyksen ja radikaalien ideologioiden aikaa. Lue lisää täältä                                           1355057.jpg